Adres do korespondencji:

Czasopismo "Jutrzenka"
skr. poczt. 983
MD-3101 Balti
MOLDOVA
redakcja.jutrzenka@gmail.com

Adres do korespondencji: Czasopismo "Jutrzenka" skr. poczt. 983 MD-3101 Balti MOLDOVA redakcja.jutrzenka@gmail.com