W związku z często wysuwanymi wątpliwościami co do poprawnego nazewnictwa naszego kraju w języku polskim, w ślad za Komisją Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej zalecamy stosowanie następującej formy: MOŁDAWIA

źródło: zeszyt 11

MOŁDAWIA
CZY MOŁDOWA?

Jak nie pomylić się

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych w związku ze zbliżającym się konkursem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą -Infrastruktura Polonijna 2023”.
Termin realizacji zadania: zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Kwota dofinansowania: minimalnie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
Trwałość projektu: Wymogiem realizacji projektów jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat licząc od zakończenia projektu. Wymagane jest, aby we wniosku przedstawiono sposób dysponowania infrastrukturą/nieruchomością, w tym określenie i udokumentowanie formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określenie sposobu i okresu zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.
Termin składania wniosków: do 15 września 2022 r.
Wnioski do pobrania znajdują się na stronie Fundacji - https://pol.org.pl/wniosek/


Archiwum

Zobacz więcej

Znajdź nas w bibliotekach

Egzemplarze można znaleźć w następujących bibliotekach w Europie:

MOŁDAWIA

Biblioteka im. A. Mickiewicza w Kiszyniowie
str. Lech Kaczynski 2/1, Chisinau

Biblioteka Publiczna im. P. Dragonov w Komracie
str. Pobedi 46, Comrat, UTA Gagauzja

Biblioteka przy Uniwersytecie im. A. Russo
str. Puskin 38, Balti

Biblioteka Domu Polskiego
str. Pacii 29, Balti

Biblioteka Narodowa RM
str. 31 August 1989, 78A, Chisinau

POLSKA

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213, Warszawa

Biblioteka Jagiellonska
al. Mickiewicza 22, Kraków

Biblioteka Towarzystwa
Chrystusowego
im. ks. J. Jabłońskiego TChr

ul. Panny Marii 4, Poznań

Archiwum Prasy Polonijnej
ul. Jagiellońska 7, Dąbrowa Tarnowska

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
ul. Sołtysowicka 24, Wrocław

RUMUNIA

Dom Polski w Suczawie
str. Ion Vodă Viteazul 5 Suceava

WIELKA BRYTANIA

Biblioteka Polska POSK
238-246 King Street, London

Pismo Polaków w Republice Mołdawii Ukazuje się od 1996 r.,
w wersji internetowej od 2004 r.