Wydawnictwa

WSPOMNIENIA RODZINNE

Relacje Polaków mieszkających
w Mołdawii
część IV

Bielce, 2018

WSPOMNIENIA RODZINNE

Relacje Polaków mieszkających
w Mołdawii
część III

Kiszyniów, 2013

ELENA PUMNEA. WIERSZE
NA ZAMÓWIENIE

Bielce, 2009

WSPOMNIENIA RODZINNE

Relacje Polaków mieszkających
w Mołdawii
część II

Bielce, 2007

DIALOG KULTUR NA ŁAMACH
PARYSKIEJ "KULTURY"
DIALOGUL CULTURILOR ÎN PAGINELE
REVISTEI "KULTURA"

Materiały pokonferencyjne
Materialele conferinţei

Bielce, 2007

WSPOMNIENIA RODZINNE

Relacje Polaków mieszkających
w Mołdawii
część I

Bielce, 2003