POBIERZ CAŁOŚĆ

POLECAMY:

ŚLADY STARYCH BIELC: Interesująca jest historia Ogrodów Miejskich w Bielcach, wpisanych na listę zabytków o znaczeniu krajowym. Prawie 10 lat temu w miejskiej prasie opublikowano artykuł dziennikarza Alexandra Roşci „Polscy ogrodnicy w Bielcach”, a pięć lat później ukazał się kolejny tom „Analecta Catholica” – rocznika, wydawanego pod patronatem diecezji rzymskokatolickiej w Kiszyniowie, w którym wydrukowano rodzinne wspomnienia mieszkańca Bukaresztu, Bogdana Polipcyuka „Bukiet wspomnień o polskiej rodzinie w Besarabii”. W trakcie tej lektury uważny czytelnik zdoła znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiły się w artykule bieleckiego dziennikarza.

W NUMERZE RÓWNIEŻ

Obchody 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu


SPIS TREŚCI:
oraz stałe rubryki
Klub Mądrej Sówki
Smacznego!